Data
12, 13 & 14 april 2022

Plaats
Expo Haarlemmermeer

Privacy Statement

Dit Privacy Statement informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze diensten gebruikt en over de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld.

GOOD! BV organiseert vakbeurzen, congressen en bijeenkomsten (het evenement) op het gebied van duurzame technologieën. Voorbeelden zijn: LED + Elektro, Solar Solutions International, Duurzaam verwarmd. Daarnaast publiceert GOOD! BV rapporten over duurzame marktsectoren en versturen wij nieuwsbrieven over actuele marktontwikkelingen en over onze evenementen en diensten (de Service).

GOOD! BV legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u deelneemt aan een beurs of congres, u een beurs of congres bezoekt, u inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met GOOD! BV (de Registratie).

GOOD! BV behandelt en beveiligt de gegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. GOOD! BV houdt zich aan de eisen die de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij via deze privacy verklaring duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


DOELEINDEN

GOOD! BV gebruikt de gegevens voor de correcte uitvoering van haar bedrijfsvoering, voor het verlenen en factureren van diensten, voor het nemen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren, voor het versturen van E-tickets en om u te informeren over nieuws, marktontwikkelingen, producten en diensten.

BEPERKING GEGEVENS VERZAMELING

GOOD! BV legt uitsluitend gegevens vast die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de doeleinden. De gegevens bestaan uit twee categorieën:

 • Algemene gegevens bestaande uit (indien relevant): Bedrijfsnaam, adres, contactgegevens, functieomschrijving, industriesectoromschrijving.
 • Specifieke gegevens (indien relevant): bezoekgegevens, correspondentie, administratie/factuurgegevens, en opgegeven interesses.


Wij registreren geen privacygevoelige gegevens en geen gegevens die in de AVG als bijzondere persoonsgegevens omschreven worden.

DELEN GEGEVENS

GOOD! BV verstrekt uw gegevens niet aan derden. Als u vooraf toestemming hebt verleend kunnen uw Algemene Gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. U kunt zich hier op ieder moment voor afmelden.

Delen gegevens via het scannen van de toegangsbadge
Bezoekers die zich registreren voor een evenement ontvangen een e-ticket. Bij de toegang tot een evenement wordt de E-ticket omgezet in een persoonlijke toegangsbadge. Als u hier toestemming voor verleent kan deze toegangsbadge gescand worden door een exposant, waardoor uw Algemene Gegevens gedeeld worden met de betreffende exposant.

Delen gegevens vanwege wettelijke vereiste
Onder bepaalde omstandigheden kan GOOD! BV verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven indien dit wettelijk vereist is of als gevolg van geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Overige bijzondere redenen
GOOD! BV kan uw persoonlijke gegevens openbaar maken als een dergelijke actie noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Ter bescherming en verdediging van de rechten of eigendom van GOOD! BV
 • Om mogelijke overtredingen in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid


INZIEN EN WIJZIGEN GEGEVENS

GOOD! BV biedt de mogelijkheid uw gegevens in te zien en te wijzigen. Op uw verzoek worden uw gegevens verwijderd. Als u geïnformeerd wilt worden over de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en als u wilt dat deze worden gewijzigd of verwijderd van onze systemen kunt u contact met ons opnemen.

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht:

 • Om toegang te krijgen en een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over
  u bewaren
 • Om eventuele persoonlijke gegevens over u te corrigeren die niet juist zijn
 • Om verwijdering van persoonlijke gegevens over u te verzoeken


U dient er rekening mee te houden dat we u mogelijk vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op een verzoek reageren.

BEWAARTERMIJN GEGEVENS

GOOD! hanteert een standaard bewaartermijn van 5 jaar na datum laatste registratie.
Echter zullen we uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld om te voldoen aan de wettelijke bewaareisen van de Belastingdienst of als we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan andere toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels te handhaven.
De Algemene Gegevens die worden gedeeld met een exposant d.m.v. het scannen van een toegangsbadge blijven dertig dagen na de laatste dag van het betreffende event voor de exposant inzichtelijk. Na deze periode wordt heeft de exposant geen toegang meer tot deze gegevens.

WEBSITES EN GEGEVENS

Op de websites van GOOD! BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan GOOD! BV haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt GOOD! BV ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

 • Cookies; de websites van GOOD! BV gebruiken geen cookies.
 • Hyperlinks; op de sites van GOOD! BV treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. GOOD! BV draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
 • Google Analytics; is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service bij te houden en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld
  met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren. U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de opt-out browser add-on van Google Analytics te installeren. De add-on voorkomt dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over de activiteit van bezoeken.Ga naar de webpagina Privacyvoorwaarden van Google voor meer informatie over de privacypraktijken van Google:

  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

BEELDRECHTEN

GOOD! BV maakt foto’s en video’s en/of  legt op andere wijze de events vast. Deze beelden kunnen gebruik worden ten behoeve van de promotie van de events in de vorm van salesbrochures, nieuwsbrieven, e-mailingen, websites of andere promotie uitingen. Door akkoord te gaan met de privacy voorwaarden gaat u akkoord met het gebruik van uw beeltenis door GOOD! BV.

NIEUWSBRIEVEN, E-MAILINGS

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen berichten van ons te ontvangen door u af te melden via de uitschrijflink die wij in elke uiting opnemen, of door contact met ons op te nemen.

BEVEILIGING GEGEVENS

GOOD! BV maakt voor het vastleggen en verwerken van de gegevens gebruik van de diensten van Spinware Solutions BV (de Verwerker). De verantwoordelijkheden van de Verwerker zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst. Met betrekking tot de beveiliging van gegevens is daarin onder andere opgenomen:
De Verwerker neemt alle aan de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemde beveiliging te waarborgen. Deze maatregelen zullenmeegroeien met de veranderingen en ontwikkelingen in de markt.
Zij dienen onder meer het volgende te omvatten:

 • maatregelen om bij een fysiek of technisch (beveiliging) incident de vertrouwelijkheid, de
  beschikbaarheid en de integriteit en veerkracht van de verwerkingssystemen te garanderen;
 • maatregelen om bij een fysiek of technisch (beveiliging) incident de beschikbaarheid van en
  de toegang tot de Persoonsgegevens onverwijld te herstellen;
 • maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot de
  Persoonsgegevens;
 • maatregelen om zwakke plekken te identificeren ten aanzien van de Verwerking van
  Persoonsgegevens in de systemen die door de Verwerker en door de Verwerker
  ingeschakelde derden worden ingezet voor het verlenen van diensten aan
  Verwerkingsverantwoordelijke
 • een procedure voor het op gezette tijden testen, beoordelen en evalueren van de
  doeltreffendheid van de beveiligingsmaatregelen.


BETALINGEN

We kunnen betaalde producten en / of diensten leveren binnen de Service. In dat geval gebruiken we voor een deel services van derden voor het verwerken van betalingen.Wij verzamelen geen betaalkaartgegevens en slaan uw betaalkaartgegevens niet op. Die informatie verstrekt u rechtstreeks aan de betalingsverwerkers, waarvan het gebruik van uw persoonlijke informatie wordt bepaald door hun Privacybeleid. De betalingsverwerker waarmee we werken is Mollie BV, https://www.mollie.com/nl/ Mollie BV is volledig PCI-DSS level 1 gecertificeerd.

GOOD! BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig dit privacystatement voor het privacybeleid van GOOD! BV.

Contact:
GOOD! BV
Stationsplein 99, unit 176
1703 WE Heerhugowaard
info@good.nl of per telefoon: +31 72 572 97 94

Doe mee aan LED + Elektrotechniek

Voor bezoekers
Verken de beursvloer en ontdek welke highlights u kunt verwachten.

Meer informatie

Voor exposanten
Regel eenvoudig uw deelname en ontdek hoe u meer uit de beurs kunt halen.

Meer informatie

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van alle informatie over de beurs én het laatste nieuws over licht- en elektrotechniek.

Meld u nu aan