Nieuw dit jaar op Smart Lighting + Design [LED Expo]: samenwerking met TUDelft

Op de faculteit Industrial Design Engineering van de TUDelft wordt op drie niveaus aan lichtontwerpen gewerkt. In het laatste jaar van de Master opleidingen kunnen studenten het 6ECTS keuzevak Light(ing) Design volgen, daarna kan ook een afstudeerproject (30 ECTS) worden gedaan in het Dynamic Light Lab, en binnen het Perceptual Intelligence lab vindt promotie-onderzoek plaats.

Op de LED expo zullen resultaten van het Master keuzevak Lighting Design worden tentoongesteld in samenwerking met LichtontwerpNederland. De cursus is uniek in Nederland wegens de innovatieve wetenschappelijk geinformeerde, perceptie-gebaseerde ontwerpmethode en bestaat uit lezingen, workshops, excursies en coaching. De eindresultaten betreffen uitgewerkte lichtplannen, modellen en mock-ups, welke zijn uitgewerkt voor diverse bedrijven. De cursus wordt erkend en actief gesteund door innovatief werkende lichtontwerpers uit de praktijk – verenigd in het nieuwe platform LichtontwerpNederland.

Knipseltudddelft

Daarnaast laten we voorbeelden van afstudeerprojecten zien, toegepast onderzoek of ontwerpconcepten, veelal in opdracht van bedrijven. Vanaf 2018 worden afstudeerprojecten op het gebied van licht samengebracht in een afstudeerlab, het Dynamic Light Lab. Dit lab richt zich op lichtontwerpen met een gebruikersgerichte multidisciplinaire aanpak die optica, psychologie, informatica, architectuur en ontwerpen combineert. We brengen studenten, onderzoekers en lichtexperts van bedrijven bij elkaar om samen te werken in afstudeerprojecten over een reeks verbindende thema’s.

Tenslotte zullen we voorbeelden van het meer fundamentele onderzoek van het Perceptual Intelligence lab laten zien. Hieruit is onder andere de wetenschappelijke onderbouwing voor onze ontwerpbenadering voortgekomen, door multidisciplinair onderzoek naar de optica, de perceptie en het ontwerpen van licht.

De TU delft is te vinden op stand G5.

Nieuw dit jaar op Smart Lighting & Design [LED Expo]: samenwerking met TUDelft. Onderstaande de getoonde afstudeerprojecten:

Knipseldefff

Solarmagazine installicht Uneto-Vni