Het Energie schlemieltje

Eurostat stelde in maart dat Nederland – na Luxemburg en Malta – het laagste aandeel duurzame energie heeft en het verst verwijderd is van zijn nationale doel voor 2020. EZ betwist dat en zegt dat de energietransitie een stuk sneller gaat dan Europa denkt. Maar –en laat dit even doordringen- in Denemarken is in 2020 het aandeel hernieuwbare energie 30%, daar steekt ons doel van14%, als we het al halen, magertjes bij af. Maar hoe hard we ook zouden moeten inzetten op het vervangen van fossiele energie door hernieuwbare, we krijgen de cirkel alleen gesloten door ook minder energie te gaan gebruiken. In dat kader is het positief dat er 35% meer aanvragen waren voor de Energie Investeringsaftrek regeling (EIA)voor led-verlichting in 2016. Dat de overheid energie besparende investeringen stimuleert is in mijn ogen prima. Want besparen op energie kan al met veel toepassingen, zonder op kwaliteit en comfort in te leveren. Led verlichting is daar misschien wel het meest sprekende voorbeeld van. Én energie besparend, én langere levensduur, én stuurbaar, én smart, én nog eindeloos verder te ontwikkelen in combinatie met communicatie, sensoren enz. Jammer is dan ook dat het percentage van de EIA per 19 juni met terugwerkende kracht tot 1 januari met twee procentpunten is verlaagd. En waarom? Omdat bij de afvalverwerkers een fiscaal gat van 8 miljoen ontstond. Vervolgens kunt u in het Staatsblad lezen: “Dat is onwenselijk. Deze derving wordt gedekt door het budget van de energie-investeringsaftrek (EIA) structureel met € 8 miljoen te verlagen.” Dat is dan weer Den Haag op zijn smalst; niet vasthouden aan visie maar gaatjes dichtrommelen. Een schrijnend gebrek aan lange termijn visie waardoor we het energie schlemieltje van Europa dreigen te zullen blijven.

Solarmagazine installicht Uneto-Vni